РЪКОВОДСТВО


Надежда Иванова

директор

Радка Андреева

заместник-директор

Яна Митева

Технически секретар

Албена Бонева

Психолог

НАЧАЛЕН ЕТАП


Анелия Недева

Начален учител

Ванеса Иванова

начален учител

Величка Георгиева

начален учител

Красимира Георгиева

Начален учител

Радостина Лазарова

Начален учител

Ралица Маринова

Начален учител

Симона Миланова

Начален учител

Христина Василева

Начален учител

Христина Дянкова

Начален учител

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Ана Иванова

Български език и литература

Елена Карабельова

Музика

Иван Иванов

Физическо възпитание и спорт

Ивелина Николова

Човекът и природата, Технологии и предприемачество

Мария Кирилова

Информационни технологии

Милена Алджабари

Изобразително изкуство

Павлета Желязкова

Английски език

Петранка Колева

Химия и опазване на околната среда

Петранка Тодорова

Математика, Физика и астрономия

Росица Брънзикова

Математика

Севджан Сабриева

География и икономика, Биология и здравно образование

Станислава Димитрова

Български език и литература

Стела Андреева

История и цивилизации

Хрисимира Костадинова

Английски език