Със своя втори брой на вестник „Слово и памет“ учениците на ЧОУ „Мария Монтесори“ ви поздравяват с Деня на християнското семейство.

Семейството е първото училище на децата, където те приемат своите познания за света около себе си и за човешките ценности и добродетели, на които векове се е крепял българският народ. Семейството е социален модел на единство, отговорност и сътрудничество и до голяма степен този модел стана водещ в живота на нашето училище. За нас е важно да възпитаваме децата в благочестие и чистота на нравите. А често отговорите на значими житейски въпроси откриваме в художествените текстове на български и чужди писатели. Ето защо в нашия вестник „Слово и памет“ съвсем логично намери място и годишнината от рождението на Йордан Йовков, който е роден на днешния 21 ноември 1880 г. и чието творчество е художествено внушение на човешките добродетели.

 

Бъдете здрави и благочестиви, пазете семейните и училищните ценности!