ЧАСТНО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "МАРИЯ МОНТЕСОРИ"

... Където израстваме заедно!
ПРИЕМ

За всички, които търсят по-различно и по-спокойно място за обучение на своите деца, ето кои са възможните първи стъпки за кандидатстване и прием в Частно Основно Училище „Мария Монтесори“:

МЕТОДИКА

Интересът към системата на Монтесори преживява 2 кулминации през 20 век. Първата е през първата половина на 20 век и е свързана с дейността на Монтесори. Вторият пик на популярността на системата Монтесори започва в края на 50-те години и продължава и до днес.

ЕКИП

Хората, които осъществяват идеята да има едно различно училище в Добрич.

ДОКУМЕНТИ

Документи, които можете да свалите и разпечатате още вкъщи или в офиса, за да спестите време, енергия и емоции.

 • ПРИЕМ
 • МЕТОДИКА
 • ЕКИП
 • НОВИНИ
 • ДОКУМЕНТИ

Цели:

1.            Привличане на широк спектър от преподавателски кадри, доказани имена в местната общност и в национален аспект в различни професионални сфери - културно наследство и традиции, спорт, изкуства;

2.            Създаване на подходящи интерактивни образователни територии (кабинети, зали, активни пространства), които да превърнат обучението от едностранен в двустранен процес с активното участие на децата;

3. Развитие на талантите и заложбите на учениците чрез въвеждане на иновативни занимания по интереси за НЕ и творчески работилници за ПЕ и повишаване образователните им  резултати;

4. Фокус върху проектно-ориентирано обучение /ПОО/.

5. Повишаване на СЕК.

Мотиви:

Заложбите и талантите у детето са природна даденост, но отговорност на възрастните хора и училището като институция е да ги открие, култивира и развие. За целта въвеждането на иновативни занимания по интереси (плуване, вокална педагогика, театър, ментална аритметика и традиции) още в НЕ и възможността на децата за активно общуване с преподаватели - професионалисти в различни сфери би дало възможност за осъзнат и подкрепен избор на деца и родели, за навременна диагностика на потенциала и създаване на подходяща среда за неговото развитие.

За ПЕ училището ще предложи четири вида творчески работилници на своите ученици, които ще могат да избират, съобразно интересите си (работилници по творческо писане - на български и английски език и театрална работилница и работилница по приложна математика). Идеята е да се увеличи от една страна възможността за разширяване на периметъра на познанието в неформална среда (новосъздадени за целта образователни територии) и от друга, да се даде възможност на учениците да осъзнават и намират практическо приложение на натрупаните знания.

Всички иновации са обвързани и репрезентират основополагащи елементи от Монтесори педагогиката и принципа в обучителния процес да се следва детето.

В НЕ петте вида иновативни занимания по интереси хармонизират с петте зони на Монтесори: Практически живот (традициите/ уменията предадени през поколенията); Сензорна зона (плуване и поставянето на детето в нетипична водна среда); Математика (ментална аритметика);Език (театър и текст/артикулация/език на тялото); Космос (музика/изкуство)

ПЕ следва заложеното като иновация в НЕ. Творческите работилници осигуряват индивидуален подход към децата, възможност за самопознание, взаимно уважение, работа в екип, холистично образование - чрез полипредметните връзки, благоприятна среда и адаптирани деца.

Иновативните елементи и в двата етапа преследват една и съща цел - да се развиват  - неговите конкретни заложби и таланти.

А. ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА И/ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОБУЧЕНИЕТО:

1.Въвеждане на пет иновативни теми/категории в заниманията по интереси за класовете (1-4) от НЕ, дава шанс на децата до завършването на етапа, да са имали възможност да се докоснат до различни стимули за личностното развитие (спорт, музика, театър, традиции, ментална математика)  и да са открили своя талант или да са развили своите заложби. 

2. Творческите работилници за учениците от ПЕ, които вече са открили своите таланти в НЕ ще бъдат предложени като ФУЧ и ще дадат възможност за създаване на иновативна среда за практическо приложение на усвоените знания по основните учебни предмети, но и развитие на потенциала на децата.

Б: ОРГАНИЗИРАНЕ ПО НОВ ИЛИ УСЪВЪРШЕНСТВАН НАЧИН НА УПРАВЛЕНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА:

1.Въвеждаща седмица за първокласниците - облекчава прехода им от детската градина към училище, спомага адаптацията. Изготвя се т.нар. Дневник на детето bit.ly/368deAH за двугодишен период от време, където се описват специфични детайли от учебното поведение и познавателния стил чрез наблюдение от преподавателите, за да се конструира конкретен индивидуален подход към всяко дете.

2.Презентационна кампания "Училището - информиран избор". Планираме специалистите, които ще водят съответните иновативни занимания по интереси и творчески работилници, да представят културно-образователния си продукт пред деца и родители.

3. Представяне на резултатите чрез провеждане на различни прояви (музикални продукции, концерти, спортни състезания, театрални представления) за деца, учители и родители. Тава ще допринесе до  повишаване на  социално-емоционалните компетенции (СЕК) и постигане на оптимален емоционален климат, което ще повиши мотивацията за учене, стремежа към високи резултати и личностно израстване.

В: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НОВИ МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ:

Трифазна образователна траектория:

- Мотивиращ етап - диагностика

- Ориентировъчен етап  обучение в иновативни категории

- Изпълнителски етап - прилагане на практика на усвоени знания и умения (творческо писане, участие в литературни и художествени конкурси, създаване на вокална група, придобиване на спортна и двигателна култура).

Г: РАЗРАБОТВАНЕ ПО НОВ НАЧИН НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ.

В рамките на общата тема на иновацията "Криле за таланти":

I. Въвеждане на  5 иновативни групи/теми на ротационен принцип в занимания по интереси  в НЕ

1.            „ Научи се да плуваш с Монтесори“ – физическа активност, адаптация към водна среда, самодисциплина - за всички класове от НЕ по 2 часа седмично

2.            „Забавна ментална аритметика “ – логическо мислене, развитие на интелектуалните способности, концентрация - за първи клас по 2 часа седмично.

3.            „Наследство и традиции “ – национално, гражданско самосъзнание, традиции, бит, култура - за трети клас по 2 часа седмично.

4.            „ Вълшебството на музиката“ – изграждането на музикално изпълнителски,

музикално аналитични, познавателни, социални и други компетентности - за четвърти клас по 2 часа седмично.

5.            „ Стъпка на сцената“ – за втори клас - базисен комплекс от знания, поведенчески умения, изграждане на самоувереност и самочувствие, комуникативност

Проектът ще се счита за успешен при:

-  Увеличаване на броя на деца, успели да открият и развият способности и таланти; повишен брой на творчески изяви; участия и награди от творчески форуми; повишени образователни постижения на учениците; повишен авторитет на училището вследствие на иновацията; по-висок прием спрямо предходни години; повишена удовлетвореност, мотивация за учене и усещане за смисъл; повишен брой на експерти, привлечени към мисията и философията на училището.

 • icon Какво ни отличава
 • icon Монтесори
 • icon Другите за нас

img2

Защо да изберете нас?

Разбира се, нашето училище не е за всички... Но е за всички, които търсят по-различно и по-спокойно място за обучение на своите деца, където те ще за в спокойна и много близка до домашната среда. Връщаме се към тези неща, които дават резултати. Ние не търсим нещо ново, още по-малко образование "про форма". Прилагаме работещи методи, които дават резултат, защото децата са си наши и няма да имат втори шанс за добро образование.

Защо при нас:

 • Обучение по "Монтесори"
 • Сътрудничество с родителите
 • Подходяща база
 • Мотивирани педагози
 • Близка до домашна среда

И какво още:

 • Малки групи
 • Индивидуален подход
 • Интерактивност
 • Развиване на таланти
 • Здравословно хранене

img2

Какво е и за кого е Монтесори

Системата на Монтесори успешно е прилагана най-вече при деца от 2,5 годишна възраст нагоре без значение на социално, етническо, емоционално, умствено и физическо ниво.

Училището на Монтесори се гради на убеждението, че интелекта не е постоянна величина, придобита по рождение, и че човешкият потенциал съвсем не е ограничен. Приема се, че всяко дете е завършен индивид по своему. Дори в най-ранната си възраст, децата заслужават пълното и искренно уважение, каквото заслужават и техните родители. Уважението ражда уважение, а също така създава и най-добрата среда за образованието.

Успехът в училище е пряко свързан с това до колко децата вярват в способностите си на независими личности.

Ако можеха да говорят, дори най-малките биха казали: „Помогни ми да се справя сам”

Системата при Монтесори позволява на децата да развият пълноценно ниво на независимост и самодисциплинираност, които стават модел за създаване на добри трудови навици и чувство за отговорност за цял живот. Децата се научават да се гордеят с добрите си постижения.

Училището Монтесори третира всяко дете като уникален индивид. Децата се учат със собствено темпо и по начини, които позволяват да разкрият и разгърнат собствения си талант и умения.

Научавайки правилните отговори, би могло да помогне на детето да завърши училище, но да усвои умението да се учи самостоятелно през целия си живот ще му бъде от помощ навсякъде. Монтесори учи децата да мислят а не просто да запомнят, възпроизвеждат и забравят.

1000+

-----

1000+

-----

1000+

-----

Отзиви от родители

на деца от нашето училищеБлагодарим за професионализма! "Въпреки" предизвикателствата на "НАЧАЛОТО"... и смелостта да го ОСЪЩЕСТВИТЕ, а може би.. точно заради тях.. ние повярвахме ..и ви се доверяваме! Успехите на Училището едва сега започват!...

quotes-image Теодора Драгнева

Като родител на ученик от училището, съм изключително впечатлен и доволен от начина на обучение, от професионализма, опита и човечността на учителите и ръководството! Виждайки детето си щастливо, съм сигурен, че съм направил правилният избор за неговото бъдеще!

quotes-image Атанас Хараламбиев

Препоръчвам без колебание училището. Много по-различно от останалите, то предлага атмосфера на спокойствие, разбирателство и уважение. Преподавателите освен професионалисти са и приятели на децата. Учебният материал се поднася по начин, който заинтригува и привлича вниманието на децата. Адмирации за така гладкото протичане на учебния процес в условията на дистанционно обучение!

quotes-image Майя Калчева

Препоръчвам това училище на всички които искат децата им да бъдат обучавани по метод интересен и иновативен ! Детето ни ходи с желание на училище,щастлива е и не е натоварена излишно. Наблягането на изявите на децата на различни публични места, както и на индивидуалните им таланти, също ни тласна към решението да запишем детето ни в училище "Мария Монтесори"! Благодарим ви за грижите!!!

quotes-image Светлана Кирилова

Препоръчвам училището с две ръце. Образованието е на ниво, преподавателите са добри, средата е повече от спокойна и предразполагаща. Искам да кажа едно огромно благодаря за търпението и разбирането Ви и за успешно проведеното дистанционно обучение. Дано да се срещнем отново в класните стаи на есен.

quotes-image Десислава Сарийска

Уникална атмосфера на сплотеност, разбирателство и уважение. Отлични преподаватели, впечатляващи с професионализъм и креативност. Прекрасна комуникация между ръководство, учители, ученици и родители, водеща до потребността всеки от нас да е част от живота на училището. Щастливи сме, че детето ни учи тук!

quotes-image Тодор Петров

Спокойна атмосфера, уникални преподаватели.Детето ми е 5 клас и посещава училището с удоволствие и желание.

quotes-image Ралица Енева

Горещо препоръчвам на всички деца и родители в Добрич, няма друго такова училище! Сърдечни благодарности на целия екип!

quotes-image Милена Николова

Препоръчвам това училище на всеки, който иска детето му да е спокойно, щастливо и обгрижено! Впечатлена съм от отношението, професионализма и вниманието към ученици и родители. Методите на обучение са иновативни и интересни за децата. Детето ми отива с желание на училище!

quotes-image Тоня Матева

Горещо препоръчвам това училище ,защото децата са много щастливи,спокойни,обгрижвани !Дори и най-притеснителните деца там ще се отпуснат и ще им е забавно!Благодарни сме за което!

quotes-image Павлета Костадинова

Въпроси и отговори

 • Легитимно ли е училището ви? +

  Частно основно училище "Мария Монтесори" е открито със заповед на Министъра на Образованието от 12.07.2018 г. и Удостоверение №222 на Министерството на Образованието от 13.07.2018 г.

 • Кой може да учи при вас? +

  Всяко дете, живеещо в Република България, от предучилищна възраст (5 г.) до 7 клас може да кандидатства и да бъде прието за обучение в ЧОУ "Мария Монтесори".

 • Какви са ви таксите? +

  Редовната годишна такса в Частно основно училище "Мария Монтесори" е 3800 лв.

  Има, обаче, различни обстоятелства, в които детето може да учи с от 25% до 100% отстъпка. За по-повече подробности, моля, свържете се с нас на телефон 058 655 635 или на имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 • Може ли все пак някой да учи безплатно? +

  Да. ЧОУ "Мария Монтесори" предоставя на 20% от учениците си безплатно обучение. В начален и прогимназиален етап има различни критерии, по които комисия определя тези 20%. Решението на комисията важи за една учебна година.

 • Колко са големи класовете? +

  Всеки клас в Частно основно училище "Мария Монтесори" може да се състои от минимум 4 и максимум 12 ученика.

 • Може ли да се преместим през учебната година? +

  Да. Както във всяко друго училище, приемаме ученици целогодишно. Родител подава заявление. При условие, че в наша паралелка има свободно място, провеждаме общ разговор и писмен тест. В случай, че ученикът е приет при нас, издаваме на изпращащото училище служебна бележка, а те от своя страна издават удостоверение за преместване.

 • Могат ли учениците да се хранят при вас? +

  Да. Частно основно училище "Мария Монтесори" ползва услугите на ресторант "Албена", който се помещава в същата сграда. Начален етап ползват купони на стойност 2,80 лв., а прогимназиален етап ползват карти за отстъпка от 15% от цената на всички основни ястия.

 • 1